Oświadczenie o prywatności


Zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych. 428/2002 Z.z. operator sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych w celu ochrony takich danych. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego operatora (subskrypcja) i nie będą przekazywane osobom trzecim.